Šeširiću ,cvetiću …

Heklani šešir od bele vunice ukrašen raznobojnim rascvetalim cvetićima .Sigurno je da proleće nije pravo vreme za nošenje ovakvih šeširića ,ali svakako ako je po narodnoj ,,cvrčak i mrav ,, onda je ovaj nastao u pravo vreme.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.

Šema za početak i izradu gornjeg dela šeširića radjena je prema datoj šemi.

Nakon uradjenog gornjeg dela heklanje nastaviti na isti način ,osim što u delu ,,vodjene ,,petlje ,,ne raditi stubić sa navijutkom već samo ,,vodjenu,, petlju,kako bi redukovao broj stubića čime se dobija obodni deo šešira ;isti se radi u potrebnoj dužini koju odredjuje dubina šešira.
Ukrasni obod šeširića radjen je niskom petljom sa periodičnim dodavanjem petlji u svakom heklanom krugu.